NEUROLOGOPEDA

mgr Monika Święs-Michalik

Narzędzia logopedyczne w kubku

W zawodzie neurologopedy pracuję od 25 lat. Ukończyłam studia logopedyczne i neurologopedyczne. Jestem providerem NEUROFLOW, oligofrenopedagogiem i terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bazą dla mojego przygotowania logopedycznego są studia medyczne. Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów doskonalących pozwalających na poszerzenie moich kompetencji zawodowych. Opierając się o zdobytą wiedzę i doświadczenie pomagam dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy. W każdej terapii kieruje mną cel, jaki jest w danym momencie najważniejszy dla pacjenta. Korzystam z wielu wspomagających metod, m.in. elektrostymulacji traktu orofacjalnego, masaży z użyciem certyfikowanych narzędzi, systemów wspierających rozwój funkcji słuchowych: FORBRAIN, SOUNDSORY. Usprawniając motorykę i funkcję jamy ustnej wykorzystuję narzędzia i techniki właściwe dla metody OPT.

W procesie diagnozy zmierzam do rozpoznawania zaburzeń mowy na podstawie ich objawów, ocenianych poprzez analizę stanu badanego oraz dostępnych sposobów badania. Uwzględniam sprawności, które funkcjonują u badanego dość dobrze, bo umożliwia to właściwe rozpoczęcie terapii i holistyczne podejście do pacjenta. Rejestruję, opisuję i interpretuję funkcjonowanie badanego we wszystkich sferach obejmujących sprawność językową i komunikacyjną (m.in. motorykę, kinestezję, wymowę, struktury pojęciowe, realizację dialogu, narrację). Dysponuję szeroką gamą kwestionariuszy, inwentarzy i wystandaryzowanych testów logopedycznych.

Planując terapię mowy uwzględniam wyniki wstępnej diagnozy neurologopedycznej, określam cele, strategie, metody oraz organizacje procesu. W toku postepowania terapeutycznego weryfikuję hipotezy diagnostyczne i modyfikuję program. Dostosowuje system motywacji do poziomu funkcjonowania pacjenta. W terapii uwzględniam fakt, że
mowa służy do porozumiewania się w akcie komunikacyjnym, dlatego tworzę właściwe środowisko przekazu informacji, korzystam ze zrozumiałych znaków, kształtuję funkcje niezbędne dla rozwoju mowy.

Rejestracja on line lub pod numerem telefonu: 

504 264 652

 ZOBACZ STRONĘ

mgr Moniki Święs-Michalik

mgr Monika Święs-Michalik

Narzędzia logopedyczne w kubku

W zawodzie neurologopedy pracuję od 25 lat. Ukończyłam studia logopedyczne i neurologopedyczne. Jestem providerem NEUROFLOW, oligofrenopedagogiem i terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bazą dla mojego przygotowania logopedycznego są studia medyczne. Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów doskonalących pozwalających na poszerzenie moich kompetencji zawodowych. Opierając się o zdobytą wiedzę i doświadczenie pomagam dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy. W każdej terapii kieruje mną cel, jaki jest w danym momencie najważniejszy dla pacjenta. Korzystam z wielu wspomagających metod, m.in. elektrostymulacji traktu orofacjalnego, masaży z użyciem certyfikowanych narzędzi, systemów wspierających rozwój funkcji słuchowych: FORBRAIN, SOUNDSORY. Usprawniając motorykę i funkcję jamy ustnej wykorzystuję narzędzia i techniki właściwe dla metody OPT.

 W procesie diagnozy zmierzam do rozpoznawania zaburzeń mowy na podstawie ich objawów, ocenianych poprzez analizę stanu badanego oraz dostępnych sposobów badania. Uwzględniam sprawności, które funkcjonują u badanego dość dobrze, bo umożliwia to właściwe rozpoczęcie terapii i holistyczne podejście do pacjenta. Rejestruję, opisuję i interpretuję funkcjonowanie badanego we wszystkich sferach obejmujących sprawność językową i komunikacyjną (m.in. motorykę, kinestezję, wymowę, struktury pojęciowe, realizację dialogu, narrację). Dysponuję szeroką gamą kwestionariuszy, inwentarzy i wystandaryzowanych testów logopedycznych. 

Planując terapię mowy uwzględniam wyniki wstępnej diagnozy neurologopedycznej, określam cele, strategie, metody oraz organizacje procesu. W toku postepowania terapeutycznego weryfikuję hipotezy diagnostyczne i modyfikuję program. Dostosowuje system motywacji do poziomu funkcjonowania pacjenta. W terapii uwzględniam fakt, że
mowa służy do porozumiewania się w akcie komunikacyjnym, dlatego tworzę właściwe środowisko przekazu informacji, korzystam ze zrozumiałych znaków, kształtuję funkcje niezbędne dla rozwoju mowy.

Rejestracja on line lub pod numerem telefonu 

504 264 652

 ZOBACZ STRONĘ

mgr Moniki Święs-Michalik