dr n. med. Krystyna Trela-Janus , Onkolog , Specjalista Radioterapeuta,

zajmuje się konsultacjami na temat leczenia nowotworów złośliwych, doborem metod leczenia skojarzonego :operacja, radioterapia, chemioterapia. Na co dzień pracuje w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Pani doktor przyjmuje pacjentów we wtorki w godzinach 16-20, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Koszt wizyty to 150 zł.