PSYCHIATRA

Lek. Elżbieta Powroźnik-Koralewska

Specjalista psychiatrii osób dorosłych

Mężczyzna trzyma arkusz pacjenta, obok siedzi kobieta, na stole stoi szklanka wody i chusteczki

Pani doktor zajmuje się diagnozą i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, otępienia, choroby Alzheimera, uzależnień różnego typu.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu:

605 100 969

Przyjmuje:
w środy w godz. 14.45 – 20.00

Lek. Elżbieta Powroźnik-Koralewska

Specjalista psychiatrii osób dorosłych

Lek. Elżbieta Powroźnik-Koralewska

Mężczyzna trzyma arkusz pacjenta, obok siedzi kobieta, na stole stoi szklanka wody i chusteczki

Pani doktor zajmuje się diagnozą i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, otępienia, choroby Alzheimera, uzależnień różnego typu.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu:

605 100 969

Lek. Elżbieta Powroźnik-Koralewska

Pani doktor przyjmuje w środy od godziny 14.45 do 20.