PSYCHOLOG-PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog

Agnieszka Kozmińczuk-Markulak

Witam Państwa, nazywam się Agnieszka Kozmińczuk-Markulak. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Zdjęcie psychologa Agnieszki Koźmińczuk-Markulak
Agnieszka Koźmińczuk-Markulak, fot. A. Joachimiak

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych z rozpoznaniami
zaburzeń nerwicowych, odżywiania i osobowości. W pracy stosuję metodę psychoterapii psychodynamicznej. Od piętnastu lat pracuję psychoterapeutycznie. Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną, stale uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz poddając swoją
pracę regularnej superwizji.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług.

Gabinet lekarzki_Intimed Bytom - Gabinet psychologa

Psychoterapia

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym psychicznego
cierpienia. To spotkanie dwóch osób, które umożliwia wspólne odkrywanie nowego sposobu
rozumienia siebie.

W swojej praktyce posługuję się paradygmatem psychodynamicznym. Koncepcja psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Integruje w sobie klasyczne i  współczesne teorie analityczne, dążąc do optymalnego zrozumienia pacjenta i problemów jakie zgłasza.

Terapia psychodynamiczna polega na rozmowie terapeuty z pacjentem o dynamice jego
wewnętrznego świata – uczuciach, myślach, sposobach przeżywania siebie i innych. Ma służyć odkrywaniu nieuświadomionych schematów działania, budowania relacji oraz ich wpływu na życie osoby.

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć znaczenie objawów, dotrzeć do ich przyczyn i
ułatwić mu odnalezienie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Dzięki psychoterapii można zrozumieć, w jaki sposób przeszłe doświadczenia, wiążą się z obecnym funkcjonowaniem, powodując trudności w rożnych obszarach.

Psychoterapia psychodynamiczna ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi.

Psychoterapia może posłużyć nie tylko osobom, które aktualnie doświadczają cierpienia wynikającego z zaburzeń psychicznych. Mogą skorzystać z niej także te osoby, które chcą lepiej poznać siebie – zrozumieć własne mechanizmy myślenia i działania. Co może pomóc skuteczniej wykorzystywać własny potencjał.

Jak pomagam?

Zwykle na początku proponuję trzy konsultacje wstępne, których celem jest diagnoza zgłaszanych trudności oraz określenie możliwości pracy nad nimi. W przypadku podjęcia decyzji o psychoterapii wspólnie określam z pacjentem jej cele i zasady.

Sesje terapeutyczne trwają około 50 minut. Odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu
Czas trwania psychoterapii może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat – w zależności od
indywidualnej sytuacji.

W swojej pracy kieruję się standardami wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obowiązuje mnie zasada poufności, nakazująca traktowanie uzyskiwanych informacji w kategoriach tajemnicy zawodowej, oraz obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie mające na celu rozpoznanie problemu i dopasowanie adekwatnej formy pomocy. Może nią być np.udział w psychoterapii, warsztatach, grupie wsparcia Konsultacje służą ewentualnie wskazaniu innego specjalisty, bądź poszukaniu alternatywnego rozwiązania. Konsultacje nie zobowiązują do podjęcia terapii.

Learz trzyma przed sobą notatki, przed nim siedzi para trzymająca się za ręce

O mnie

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stale uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:
 • Poradni Leczenia Nerwic w NZOZ “Feniks” w Zabrzu
 • Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
 • Prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów STU w Instytucie Psychologii Zdrowia w
  Warszawie
 • Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
 • Poradni Leczenia Uzależnień w Wadowicach
 • od 2009 roku prowadząc praktykę prywatną
  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie jako psycholog, terapeuta
  uzależnień, psychoterapeuta
 • Współpracując ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku- Białej na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym.
Ukończyłam dodatkowo szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii:
 • Studium Umiejętności Psychologicznych w Krakowie,
 • Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,„Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,
 • „Zaburzenia odżywiania -jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna – terapia” w Centrum CBT w Warszawie
 • „Oswajanie smoka diety- terapia osób odchudzających się” w Polskm Instytutucie
  Eriksonowskim w Łodzi

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług!

W celu umówienia się na konsultację, proszę o kontakt pod numerem telefonu:

606 384 718

Witam Państwa, nazywam się Agnieszka Kozmińczuk-Markulak. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Zdjęcie psychologa Agnieszki Koźmińczuk-Markulak
Agnieszka Koźmińczuk-Markulak, fot. A. Joachimiak

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych, odżywiania i osobowości. W pracy stosuję metodę psychoterapii psychodynamicznej. Od piętnastu lat pracuję psychoterapeutycznie. Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną, stale uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług.

Gabinet lekarzki_Intimed Bytom - Gabinet psychologa

Psychoterapia

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym psychicznego cierpienia. To spotkanie dwóch osób, które umożliwia wspólne odkrywanie nowego sposobu rozumienia siebie.

W swojej praktyce posługuję się paradygmatem psychodynamicznym. Koncepcja psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Integruje w sobie klasyczne i  współczesne teorie analityczne, dążąc do optymalnego zrozumienia pacjenta i problemów jakie zgłasza.

Terapia psychodynamiczna polega na rozmowie terapeuty z pacjentem o dynamice jego wewnętrznego świata – uczuciach, myślach, sposobach przeżywania siebie i innych. Ma służyć odkrywaniu nieuświadomionych schematów działania, budowania relacji oraz ich wpływu na życie osoby.

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć znaczenie objawów, dotrzeć do ich przyczyn i ułatwić mu odnalezienie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Dzięki psychoterapii można zrozumieć, w jaki sposób przeszłe doświadczenia, wiążą się z obecnym funkcjonowaniem, powodując trudności w rożnych obszarach.

Psychoterapia psychodynamiczna ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi.

Psychoterapia może posłużyć nie tylko osobom, które aktualnie doświadczają cierpienia wynikającego z zaburzeń psychicznych. Mogą skorzystać z niej także te osoby, które chcą lepiej poznać siebie – zrozumieć własne mechanizmy myślenia i działania. Co może pomóc skuteczniej wykorzystywać własny potencjał.

Jak pomagam?

Zwykle na początku proponuję trzy konsultacje wstępne, których celem jest diagnoza zgłaszanych trudności oraz określenie możliwości pracy nad nimi. W przypadku podjęcia decyzji o psychoterapii wspólnie określam z pacjentem jej cele i zasady.

Sesje terapeutyczne trwają około 50 minut. Odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat – w zależności od indywidualnej sytuacji.

W swojej pracy kieruję się standardami wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obowiązuje mnie zasada poufności, nakazująca traktowanie uzyskiwanych informacji w kategoriach tajemnicy zawodowej, oraz obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie mające na celu rozpoznanie problemu i dopasowanie adekwatnej formy pomocy. Może nią być np.udział w psychoterapii, warsztatach, grupie wsparcia Konsultacje służą ewentualnie wskazaniu innego specjalisty, bądź poszukaniu alternatywnego rozwiązania. Konsultacje nie zobowiązują do podjęcia terapii.

Learz trzyma przed sobą notatki, przed nim siedzi para trzymająca się za ręce

O mnie

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stale uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:
 • Poradni Leczenia Nerwic w NZOZ “Feniks” w Zabrzu
 • Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
 • Prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów STU w Instytucie Psychologii Zdrowia w
  Warszawie
 • Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
 • Poradni Leczenia Uzależnień w Wadowicach
 • od 2009 roku prowadząc praktykę prywatną
  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie jako psycholog, terapeuta
  uzależnień, psychoterapeuta
 • Współpracując ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku- Białej na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym.
Ukończyłam dodatkowo szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii:
 • Studium Umiejętności Psychologicznych w Krakowie,
 • Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,„Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,
 • „Zaburzenia odżywiania -jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna – terapia” w Centrum CBT w Warszawie
 • „Oswajanie smoka diety- terapia osób odchudzających się” w Polskm Instytutucie
  Eriksonowskim w Łodzi

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług!

W celu umówienia się na konsultację, proszę o kontakt pod numerem telefonu:

606 384 718