PORADNIA KARDIOLOGICZNA

dr n. med. Jolanta Nowak oraz dr n.med. Krzysztof Myrda

Kardiologia dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo- naczyniowego, wrodzonymi lub nabytymi, ich rozpoznaniem  i leczeniem. Przychodnia proponuje konsultacje kardiologiczne specjalisty z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w akademickich oddziałach kardiologicznych.

Zakres usług naszej poradni kardiologicznej:

 • konsultacja kardiologiczna w pełnym zakresie;
 • diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego
 • kontrola pacjentów przed i po zabiegach;
 • badanie EKG
 • echosonografia serca – ECHO serca
 • badania metodą Holter EKG oraz Ciśnieniowy

# oceniamy anatomię i czynności serca: określamy wady wrodzone

# oceniamy wady zastawkowe serca

# diagnozujemy szmery serca

# oceniamy następstwa nadciśnienia tętniczego

# diagnozujemy przyczyny zaburzeń rytmu serca

# oceniamy następstwa i powikłania choroby wieńcowej

# określamy ryzyka powikłań kardiologicznych (np. przed planowymi zabiegami pooperacyjnymi poza sercem – jest to szczególnie ważne dla osób starszych)

# oceniamy wydolność serca

# zapewniamy szeroko pojętą profilaktykę chorób układu krążenia

 • ultrasonografia USG

# przeprowadzamy ultrasonograficzne badania, by określić potencjalne przyczyny oraz skutki nadciśnienia tętniczego

# wykonujemy dopplerowskie badania sprawdzające krążenie w tętnicach objętych szczególnym ryzykiem miażdżycy

 • 24 godzinne badanie holterem EKG i ciśnieniowym

Holter EKG (24-godzinne monitorowanie EKG)

Badanie polega na zapisie elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat precyzyjnie rejestrujący rytm serca i ewentualne jego zaburzenia. Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy serca. Pozwala odróżnić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia. Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii. Wynik automatycznej analizy (będącej wynikiem badania) jest starannie nadzorowany przez wysoko-wykwalifikowanego kardiologa (dokonującego opisu), co pozwala z wielką dokładnością i wiarygodnością określić naturę i ryzyko arytmii.

Holter ciśnieniowy

To badanie ambulatoryjnego monitorowanie ciśnienia – całodobowy pomiar ciśnienia co 30 minut
w czasie aktywności, w ciągu dnia i co 60 minut w nocy, dokonywany lekkim rejestratorem w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.

Najczęstsze choroby układu krążenia :

 • zawał mięśnia sercowego,
 • choroba wieńcowa lub niedokrwienna,
 • miażdżyca,
 • udar mózgu,
 • niewydolność serca.

Wśród czynników ryzyka, przyczyniających się do ich rozwoju, wymienić można niewłaściwy tryb życia (stosowanie używek, nadwagę, brak aktywności fizycznej), uwarunkowania genetyczne , współwystępowanie niektórych chorób (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), a także zanieczyszczenie powietrza.

Wszystkie badania, które pomagają zdiagnozować choroby układu krążenia czyli m.in.: EKG serca, USG serca, echokardiografia czy holter lekarz wykonuje w naszej przychodni na miejscu.